Prvenstvo Beograda u sportskom plesu za 2018. godinu - 10.11.2018

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE : 08.11.2018 do 24:00
ROK ZA ODJAVLJIVANJE : 09.11.2018 do 20:00
ROK ZA UPLOAD MUZIKE : 09.11.2018 do 21:00
OBAVEZNO je muziku uploudovati preko sajta
Compiled by MasterDance ® MasterSoft