PLESNI SAVEZ SRBIJE

VAŽNO
Da bi lekarsko uverenje koje učitavate bilo validno
MORA BITI JASNO VIDLJIV DATUM PREGLEDA ili DATUM IZDAVANJA LEKARSKOG UVERENJA KAO I IME I PREZIME TAKMIČARA.
-
REGISTRACIJA NOVOG TAKMIČARA
Izaberite opciju "REGISTRACIJA TAKMIČARA"
Upišite ime i prezime i matični broj takmičara i učitajte sva tražena dokumenta :
- Fotografiju (jpg) 150x200 do 1200x1600 pixela - mora biti vidljivo lice
- Lekarsko uverenje (pdf do 2MB)
- Potvrdu o plaćenoj licenci za tekuću godinu (pdf do 2MB)
* Izaberite na Vašem skeneru nižu rezoluciju ako su Vaši pdf fajlovi veličine preko 2MB.
*** Mogu se učitati samo pdf fajlovi do 2MB ! ***
Samo takmičari sa potpunom dokumentacijom se mogu prijavljivati za takmičenja.
-
PRODUŽENJE REGISTRACIJE VEĆ REGISTROVANOG TAKMIČARA
Izaberite opciju "PROMENA - PRODUŽAVANJE REGISTRACIJE TAKMIČARA"
Izaberite godinu u kojoj je takmičar bio registrovan (prethodnu ili sve).
Klikom na podvučeno ime kluba u tabeli takmičara otvara se forma u kojoj čekirate tekuću godinu u delu REGISTARCIJE.
Dopunite svu potrebnu dokumentaciju - potvrdu o plaćenoj licenci za tu godinu i lekarsko uverenje.
Potvrdite promene tasterom PROMENI. Time ste produžili registraciju takmičaru za tekuću godinu.
-
NAPOMENA
Posle nove ili produženja registracije, takmičara NEĆETE odmah moći da prijavite za takmičenje.
Podaci takmičara će privremeno biti na SIVOJ podlozi - dok se ne izvrši provera i verifikacija.
Ako su svi podaci u redu i registracija kompletna - boja podloge se menja u plavu i takmičar je registrovan.
Za sve informacije i pomoć obratite se na e-mail: mastersoft@sbb.rs

Compiled by MasterDance ® MasterSoft